Ylemmän nilkkanivelen liikerajoitus

by Hanne Saarinen

in

Nilkka koostuu periaatteessa kahdesta nivelestä – ylemmästä ja alemmasta nilkkanivelestä. Ylempi nilkkanivel muodostuu sääriluun (tibia) ja pohjeluun (fibula), sekä telaluun (talus) välille. Alempi nilkkanivel muodostuu telaluun (talus), kantaluun (calcaneus) ja veneluun (naviculare) välille. Ylempi nilkkanivel huolehtii pääasiassa nilkan ojennus- ja koukistusliikkeestä. Alempi nilkkanivel taas säätelee nilkan vakautta ja huolehtii jalan kallistuksesta. Tässä jutussa keskityn ylemmän nilkkanivelen liikerajoitukseen.

Kuvat: Canva

Rajoittunut koukistus ja ojennus

Ylemmän nilkkanivelen (me ammattilaiset puhumme TC-nivelestä, jottet ihmettele, jos joskus sellaisen kuulet) liike on rajoittunutta silloin, kun nilkan ojennus tai koukistus liikettä on viitearvoja vähemmän. Liike voi olla rajoittunutta joko vain toiseen tai jopa molempiin suuntiin. Hieman lähteestä riippuen viitearvot ojennuksessa ovat noin 50 astetta ja koukistuksessa noin 20 astetta. Nilkan ajatellaan olevan ns. neutraalissa asennossa silloin kun jalkaterän ja säären välillä on 90 asteen kulma.

Liikerajoitus saattaa aiheuttaa kipua tai olla täysin oireeton. Keho pyrkii kuitenkin kompensoimaan rajoittunutta liikettä muissa nivelissä. Tämä kompensaatio aiheuttaa pidemmän päälle hyvin todennäköisesti oireita. Ammattilainen tutkii nivelen liikkuvuutta ja mahdollisia vaikutuksia siihen. Tarvittaessa on varmistettava luustoperäisen vaivan aiheuttaja röntgenkuvauksella.

Nilkan liikerajoitukselle altistavat tekijät

Liikerajoitukselle voi olla rakenteellisia syitä, kuten esimerkiksi tiukka sääri-pohjeluun välinen nivelen etuhaarukka tai jäykkä korkeakaarinen jalkaterä. Liikerajoitukselle altistaa myös pohjelihasten kireys. Mikäli nilkan koukistusliike on rajoittunut kun polvi on suorana, on syynä todennäköisimmin kireä tai lyhyt kaksoiskantalihas (gastrocnemius). Jos taas polvi koukussa nilkan koukistusliike on rajoittunutta, on syynä todennäköisimmin leveän kantalihaksen (soleus) kireys.

Kuva: Canva

Ylemmän nilkkanivelen liikerajoituksen hoito

Mikäli ylemmän nilkkanivelen liikerajoituksen syy on lihasperäinen, on venyttelystä ja hieronnasta apua. Jalkaterapiassa voidaan hyödyntää niin aktiivisia kuin passiivisiakin venyttelyjä sekä hierontaa että mobilisointia. Jalkaterapeutilta saat myös ohjeistuksen omahoitoon. 

Jos taas liikerajoituksen aiheuttaja on rakenteellinen, korjataan se tarkan harkinnan jälkeen kirurgin veitsen alla. Oireta voi kuitenkin helpottaa oikeanlaisilla jalkineilla ja yksilöllisilla tukipohjallisilla. Kun ylemmän nilkkanivelen liike on rajoittunutta, eivät askeleen luontainen iskunvaimennus ja varvastyöntö toimi optimaalisesti. Oikeanlaisista jalkineista ja pohjallista saat apua niihin. Jalkineohjausta ja yksilölliset tukipohjalliset saat jalkaterapeutilta. Ajan jalkaterapiaan varaat täältä.

Hoitokeinona ennaltaehkäisy

Paras hoitokeino on tietysti estää koko vaivan ilmeneminen jos suinkin mahdollista – eli ennaltaehkäisy. Parhaiten ennaltaehkäiset ylemmän nilkkanivelen liikeradan vähenemistä pitämällä nilkan liikkeen aktiivisena. Paksupohjaiset, jäykkä- ja korkeavartiset jalkineet, joissa on vielä reilusti kärkikäyntiä (eli pohja kaartuu etuosasta ylöspäin) passivoivat nilkan liikettä. Terveen jalan paras ystävä on kenkä, joka antaa jalan liikkua ja toimia siten kuin sen on suunniteltu toimivan. Kenkä ei saa estää jalan luontaista liikettä ja toimintaa! Lisää asiaa jalkineista voit lukea täältä.

Kuvat: Canva.

Lähteet:

Ahokas ja Toivanen. 2021. Opinnäytetyö. Saatavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/508288/Ahokas_Aleksi_Toivanen_Pinja.pdf;jsessionid=61FBEDA00BD66A7F2AB7AAA5F4611C27?sequence=2 [viitattu 19.2.2023]

Nilkan rakenne. 2018. Terveyskylä. Saatavissa: https://www.terveyskyla.fi/niveltalo/mihin-sattuu/nilkka/nilkan-rakenne [viitattu 19.2.2023].

Sandström, M. & Ahonen, J. 2016. Liikkuva ihminen – aivot, liikuntafysiologia ja sovellettu biomekaniikka. Lahti: VK-Kustannus.