Mikä ihmeen jalkaterapeutti?

by Hanne Saarinen

in

Jalkaterapeutti (AMK) on jalkaterveyden edistämisen asiantuntija. Jalkaterapeutteja valmistuu ammattikorkeakoulusta (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk:in Savonlinnan yksiköstä ja Helsingin Metropolia-ammattikorkeakoulusta). Kyseessä on noin 3,5 vuotta kestävä 210 opintopisteen kokonaisuus.

Mitä jalkaterapeutti tekee?

Jalkaterapeutti tutkii ja hoitaa alaraajoja monipuolisesti. Hän hyödyntää työssään toimintakyvyn arvioinnin menetelmiä, alaraajojen toimintoja tukevia terapia menetelmiä ja erilaisia jalkaterän apuvälineitä. Lisäksi jalkaterapeutti ennaltaehkäisee ja hoitaa iho- ja kynsiongelmia. Näiden lisäksi jalkaterapeutilla on osaamista mm. neurologisessa ja vaskulaarisessa tutkimisessa sekä lasten kasvun ja kehityksen yhteydessä ilmenevien poikkeavuuksien tunnistamisessa, ehkäisemisessä ja hoidossa. Monet jalkaterapeutit lisäkouluttavat itseään vielä peruskoulutusta laajemmin ja siten osaaminen voi olla omien mielenkiintojen mukaan vielä laajempaakin. Jalkaongelmista voit lukea lisää täältä.

Kuva: Pixabay

Terveyttä edistävää jalkaterapiaa

Jalkaterapeutti edistää terveyttä. Terveyttä edistävä jalkaterapia on ehkäisevää, korjaavaa ja tukevaa.

Tavoitteina ovat

 • alaraaja- ja jalkakipujen poistuminen
 • nivelten suojaaminen
 • jalkapohjiin kohdistuvan paineen ja kuormituksen vähentäminen ja tasaaminen
 • iho- ja kynsimuutosten syntymisen ehkäiseminen
 • turvallisten jalkojen omahoitotottumusten ohjaaminen

Jalkaterapian kohteita ovat

 • tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriöt
 • alaraajojen rasitusvammat
 • jalkaterän ja varpaiden asentomuutokset
 • urheiluvammat
 • nivel-, jänne- ja nivelsidevammat
 • kuntoutumisen edistäminen

Kuva: Hanne Saarinen

Ketä jalkaterapiassa hoidetaan?

Jalkaterapiassa hoidetaan lapsista vanhuksiin kaikkia, joilla on alaraajaongelmia, myös erityisryhmiin kuuluvia:

 • diabeetikoita
 • reumaatikoita
 • alaraajojen verenkiertohäiriöpotilaita 
 • ihotaudeista kärsiviä 
 • alaraajan hermovauriopotilaita
 • neurologisista sairauksista kärsiviä

Diabeetikoiden kohdalla ennaltaehkäisy on erityisen tärkeää. Lue juttu Diabetes ja jalat. Alaraajojen verenkiertohäiriöstä erityisesti laskimovaivat näkyvät jaloissa. Lue Turvotusta jaloissa -juttu. Reumasairauksista esimerkiksi nivelreuma näkyy jaloissa jalkaterien ja varpaiden asentomuutoksina. Blogi-tekstejä eri asentovirheistä voit lukea täältä. Ihotaudeista taas esimerkiksi psoriasis, sienitaudit ja erilaiset ekseemat voivat oireilla myös jaloissa. Myös säärihaavojen hoito ja ennaltaehkäisy kuuluu jalkaterapeutin osaamisalaan.

Kuva: Pixabay

Jalkaterapeutit Suomessa

Suomessa on noin 500 jalkaterapeuttia, joista suurin osa työskentelee yksityisellä sektorilla – omassa yrityksessään tai esimerkiksi vuokralaisena yksityisellä lääkäriasemalla. Lisäksi jalkaterapeutteja työskentelee perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, kuntoutuslaitoksissa, konsultaatio- ja myyntitehtävissä, pohjallisten valmistuksessa sekä kenkäteollisuudessa.

Suomen jalkaterapeutit kun on ripoteltu näin monenlaisiin eri tehtäviin niin on hyvä suhteuttaa Suomen luvut n. 500 000 diabeetikkoa ja n. 45 000 nivelreumaa sairastavaa tähän. Työnsarkaa siis riittää jalkaterapeuteilla.

Kun jalkaterapeutti ehkäisee yhdenkin alaraaja-amputaation, yhteiskunta säästää hänen vuosipalkkansa verran rahaa.

Kuva: Pixabay

Osana moniammatillista osaamista

Jalkaterapeutti on myös tärkeä osa moniammatillisia tiimejä. Muut ammattilaiset hyötyvät jalkaterapeutin näkökulmista ja sama toisinpäin. Työpaikasta hieman riippuen yhteistyötä tehdään esimerkiksi diabeteshoitajien, fysioterapeuttien, lääkäreiden, terveyden- ja sairaanhoitajien, haavahoitajien sekä apuvälineteknikoiden kanssa.

Itse työskentelen Salossa Fysios-Mehiläisessä Turuntiellä. Ajan jalkaterapiaan varaat tästä.

LÄHTEET

https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=tju00246

https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli

http://www.ammattinetti.fi/ammatit/detail/247

https://www.diabetes.fi/diabetes/yleista_diabeteksesta/tilastotietoa

https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00051

https://www.diabetes.fi/files/44/Diabetes_ja_laakari_-lehti_5_2009

https://www.epressi.com/tiedotteet/koulutus/puolet-suomen-jalkaterapeuteista-on-koulutettu-savonlinnassa.html