Hallux rigidus | Jäykkä isovarvas

by Hanne Saarinen

in

Hallux valgus eli vaivaisenluu on yleisemmin tunnettu isovarpaan virheasento. Vaivaisenluusta voit lukea lisää täältä. Työssäni olen saanut huomata, että hallux rigidus eli jäykkä isovarvas on kuitenkin vähintään yhtä yleinen, ellei jopa yleisempi vaiva. Mistä on kyse, jatka lukemista ja ota selvää.

Hallux rigiduksella tarkoitetaan jäykkää isovarpaan tyviniveltä. Hallux rigidus sekoitetaan usein hallux valgukseen eli vaivasenluuhun, mutta kyseessä on saman nivelen kaksi eri vaivaa. Koska hallux rigidus on etenevä tila, isovarpaan tyvinivelen liike vähenee ajan myötä. Aikaisemmassa vaiheessa, kun nivelen liike on vain jonkin verran rajoittunutta, tilaa kutsutaan hallux limitukseksi. Ongelman edetessä nivelen liikealue pienenee vähitellen, kunnes se mahdollisesti saavuttaa rigiduksen loppuvaiheen, jossa isovarvas jäykistyy. (Hallux Rigidus 2020.)

Kuva: Isovarpaan tyvinivelen ”ojennus”-liikerata. Hallux Limitus – Big Toe Joint Arthritis St. Catharines Ontario, Canadian Foot Clinic & Orthotic Centre.

Mikä aiheuttaa isovarpaan jäykistymisen?

Isovarpaan nivelpinnan rappeutuessa sen rustopinta ohenee, jolloin nivelessä kaksi luupintaa hankaa toisiaan vasten. Tämän kulumisen vuoksi nivelen ympärille alkaa kasvaa osteofyyttejä (luupiikkejä), jotka rajoittavat nivelen koukistus- ja ojennusliikettä. (Jäykkä ja kipeä isovarvas 2018.) Nivelen kulumisen ja nivelrikon voi saada aikaan tyvinivelen jatkuva ylikuormitus urheilussa tai työssä, niveleen kohdistunut vamma tai vääränlaiset jalkineet. Vaiva voi liittyä myös nivelreumaan tai kihtiin tai olla perinnöllistä. Jalkaterän kaarien madaltuminen sekä nilkan ylipronaatio voivat myös vaikuttaa hallux rigiduksen kehittymiseen. (Saarikoski ym. 2010, 282; Hallux Rigidus 2020.)

Hallux rigiduksen oireet 

Vaivan alkuvaiheen oireina ovat kipu ja jäykkyys isovarpaan tyvinivelessä liikkeen aikana sekä joidenkin liikkeiden, kuten kyykyn, varpaille nousun ja juoksun vaikeutuminen. Nivelessä ja sen ympäristössä voi ilmetä myös turvotusta ja tulehduksen oireita. Vaivan edetessä kipua alkaa esiintyä myös levossa. Kun nivelen rajoittunut liike lopulta loppuu kokonaan ja nivel jäykistyy, ei nivelessä enää esiinny kipua. Kipua voi toki esiintyä lonkissa, polvissa, pohkeiden lihaksissa sekä alaselässä muuttuneen askelluksen vuoksi. Askeltamisessa kuormitus siirtyy jalkaterän ulkoreunalle tai jalkaterät kääntyvät ulospäin. Kenkiä voi olla vaikea pitää kivun sekä nivelen päälle kasvaneen luisen kohouman vuoksi. Kantapään sekä päkiän ulkoreunoille muodostuu myös kovettumia. (Saarikoski ym. 2010, 282; Hallux Rigidus 2020.)

Hallux rigiduksen toteaminen

Diagnosoinnissa tutkitaan isovarpaan tyvinivelen ojennusta (dorsifleksiota). Normaali dorsifleksio on 60-90 astetta, lievä hallux limitus alle 45 astetta, keskivaikea hallux limitus alle 20 astetta, vaikea hallux limitus alle 10 astetta ja hallux rigidus 0 astetta. Röntgen kuvantamisen avulla voidaan arvioida tarkemmin nivelrikon aiheuttamia vaurioita ja muita mahdollisesti muodostuneita poikkeamia, kuten osteofyyttejä (luupiikkejä). (Liukkonen & Saarikoski 2004, 573; Hallux Rigidus 2020.)

Jäykän isovarpaan hoito

Aikaisessa vaiheessa on syytä kiinnittää huomiota jalkineisiin. Kengissä on oltava riittävästi tilaa, jottei niveleen kohdistu turhaa painetta. Jäykkäpohjaiset kengät, joissa on kärkikäyntiä tai ns. keinupohjakengät voivat vähentää kipua, sillä ne vähentävät tyvinivelen liikettä kävelyn aikana. Jalkaterapeutti voi valmistaa vaivaan sopivat yksilölliset tukipohjalliset, joista saadaan apua, mutta on varmistettava, että ne mahtuvat hyvin kenkiin. (Hallux Rigidus 2020.) 

Blogissani on jo useampi kirjoitus jalkineisiin ja pohjallisiin liittyen. Voit lukea niitä täältä.

Jalkapohjan lihaksia vahvistamalla, sekä liikkuvuusharjoitteilla, voidaan parantaa isovarpaan tyvinivelen vakautta. Kts. harjoitteita IG-tilini kohokohdista. Jalkaterapeutti voi myös mobilisoida niveltä, mikä lisää sen liikkuvuutta. (Richie 2009.)  Mikäli konservatiiviset hoitokeinot eivät riitä, suositellaan leikkaushoitoa. Leikkaushoidossa nivel luudutetaan eli jäykistetään kävelyn kannalta optimaalisimpaan asentoon. (Jäykkä ja kipeä isovarvas 2018.)

Lähteet:
Hallux Rigidus. 2020. American College of Foot and Ankle Surgeons. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.foothealthfacts.org/conditions/hallux-rigidus [viitattu 20.11.2020].

Jäykkä ja kipeä isovarvas. 2018. Terveyskylä. WWW-dokumentti. Päivitetty 16.8.2018. Saatavissa: https://www.terveyskyla.fi/niveltalo/mihin-sattuu/jalkater%C3%A4/isovarpaan-tyvinivelen-ongelmat/j%C3%A4ykk%C3%A4-ja-kipe%C3%A4-isovarvas [viitattu 20.11.2020].

Liukkonen, I. & Saarikoski, R. 2004. Jalat ja terveys. 1. painos. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. 

Richie, D. Jr. 2009. How to treat hallux rigidus in runners. WWW-dokumentti. Päivitetty 27.3.2009. Saatavissa: How To Treat Hallux Rigidus In Runners | Podiatry Today [viitattu 23.11.2020].

Saarikoski, R., Stolt, M. & Liukkonen I. 2010. Terveet jalat. 3. uudistettu painos. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.


Comments

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *